Logowanie



Ostatnie posty Forum

hurron, 03.07.2014 13:15
C
Dagmara, 29.03.2014 13:35
A nie C? W pytaniu mowa o niezgłoszonym do opodatkowania nabyciu, więc pasowało by ostatnie zdanie ustępu 4.
taxgeeks.pl, 26.03.2014 13:59
Darowizna jest umową. Oświadczenie darczyńcy jest jedynie jednym z elementów tej umowy. Przy umowie darowizny nieruchomości nie wystarczy, aby jedynie oświadczenie darczyńcy zostało złożone w formie aktu notarialnego. Cała umowa musi mieć tak
Ghost, 18.03.2014 15:50
Czy aby na pewno? Link 
Switcher, 17.03.2014 19:32
Wydaje mi się, że tutaj autorzy książki C.H.Becka się pomylili, a prawidłowa odpowiedź to B. Nie ma czegoś takiego jak "umowa darowizny". Natomiast zgodnie z przytoczoną powyżej podstawą prawną istnieje "złożenie przez darczyńcę oświad
nereusz, 14.01.2014 23:25
Od 1 stycznia 2013 okres skrócił się do 5 lat ODP: B
nereusz, 11.01.2014 17:28
W książce Becka jest odpowiedź B
nereusz, 07.01.2014 21:33
Art. 22a. Przepisy art. 20—22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Odp. B
kozi1984, 07.01.2014 19:44
również uważam że odpowiedz C podstawa prawna: Art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
doda5222, 25.11.2013 17:15
Marek L. i Paweł M. są wspólnikami spółki cywilnej. Marek L. ma 70% udziałów w spółce , a Paweł M 30% . W roku 2009 spółka osiągnęła przychody w wysokości 100 000, koszty wynosiły 60 000 zł, a więc dochód wyniósł 40 000 zł. Spółk
Egzaminy ustne się zakończyły.

20. Przedstaw zakres podmiotowy podatku rolnego.

20. Przedstaw zakres podmiotowy podatku rolnego.

Przedstaw zakres podmiotowy podatku rolnego.

Edytowany przez:
27.10.2011 22:03:29

admin
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych


Zbudowane dzięki Joomla!. Valid XHTML i CSS.