LogowanieOstatnie posty Forum

etscm01, 05.10.2015 12:08
Your premises may develop into an encumbrance for those who have to maneuver to some brand new location. The only real relief is that you have relocating corporations in order to count on. Many people can be found in helpful along with produce shifting so
aggrawalseo, 03.10.2015 07:17
http://getpackers.com/packers-and-movers-gurgaon/ http://getpackers.com/packers-and-movers-delhi/ http://5thpm.in/packers-and-movers-gurgaon.html http://5thpm.in/packers-and-movers-delhi.html http://getpackers.in/packers-and-movers-gurgaon.html
aggrawalseo, 03.10.2015 07:15
http://getpackers.com/ http://5thpm.in/ http://getpackers.in/ http://www.packersandmoversgurgaoncity.in/ http://transhomepackers.com/ http://getpackers.com/packers-and-movers-gurgaon/ http://getpackers.com/packers-and-movers-delhi/ http://5t
alexander123, 24.09.2015 11:03
License ImageTORONTO, July 2 (UPI) -- The Toronto Maple Leafs mentioned Saturday they consist of signed cost-free consultant ahead Tim Connolly in direction of a mentioned 2-12 months Link , $9.5 million deal.Connolly, who is made up of put i
alexander123, 24.09.2015 11:03
Dainius Zubrus experienced a reason and 3 allows as aspect of a profession sport Tuesday night time towards present the Washington Capitals their fourth gain inside 5 trips with a 4-3 be successful earlier mentioned the Buffalo Sabres.Right after natural
alexander123, 24.09.2015 11:02
Brian Rolston fastened a club background for shorthanded plans in just a year Tuesday evening as the Boston Bruins gained their period-easiest 6th immediately video game with a 3-2 victory around the Carolina Hurricanes Link .With defenseman S
alexander123, 24.09.2015 11:01
NEWARK, N.J., Nov. 26 (UPI) -- Michael Grabner netted a shorter-passed purpose inside of the 3rd interval Saturday, handing the Refreshing York Islanders a 3-2 acquire higher than Fresh new Jersey Link .Contemporary Jersey's Ilya Kovalchuk ex
etscm01, 21.09.2015 09:12
New house purchase is really a complex and tense circumstance. It could cause you to stressful in addition to use up your current work-time. It might also crack your bank account. What i'm saying is it can be a high priced practical knowledge. However you
Katuch1125, 08.09.2015 22:56
Prawidłowa odp. B) podstawa prawna jak wyżej
Katuch1125, 08.09.2015 22:54
B) art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT
Egzaminy ustne się zakończyły.

22. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

22. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

  Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

admin
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 22. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.

Art. 64. 1. Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
    1)    banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
    2)    jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
    2a)    jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
    3)    spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
    4)    pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a)    średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
b)    suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
c)    przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
2. W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 51 ust. 1, warunki określone w ust. 1 stosuje się do łącznego rocznego sprawozdania finansowego.
3. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.
4. Badaniu i ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Ghost
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych


Zbudowane dzięki Joomla!. Valid XHTML i CSS.