LogowanieOstatnie posty Forum

etscm01, Wczoraj 12:08
Your premises may develop into an encumbrance for those who have to maneuver to some brand new location. The only real relief is that you have relocating corporations in order to count on. Many people can be found in helpful along with produce shifting so
aggrawalseo, 03.10.2015 07:17
http://getpackers.com/packers-and-movers-gurgaon/ http://getpackers.com/packers-and-movers-delhi/ http://5thpm.in/packers-and-movers-gurgaon.html http://5thpm.in/packers-and-movers-delhi.html http://getpackers.in/packers-and-movers-gurgaon.html
aggrawalseo, 03.10.2015 07:15
http://getpackers.com/ http://5thpm.in/ http://getpackers.in/ http://www.packersandmoversgurgaoncity.in/ http://transhomepackers.com/ http://getpackers.com/packers-and-movers-gurgaon/ http://getpackers.com/packers-and-movers-delhi/ http://5t
alexander123, 24.09.2015 11:03
License ImageTORONTO, July 2 (UPI) -- The Toronto Maple Leafs mentioned Saturday they consist of signed cost-free consultant ahead Tim Connolly in direction of a mentioned 2-12 months Link , $9.5 million deal.Connolly, who is made up of put i
alexander123, 24.09.2015 11:03
Dainius Zubrus experienced a reason and 3 allows as aspect of a profession sport Tuesday night time towards present the Washington Capitals their fourth gain inside 5 trips with a 4-3 be successful earlier mentioned the Buffalo Sabres.Right after natural
alexander123, 24.09.2015 11:02
Brian Rolston fastened a club background for shorthanded plans in just a year Tuesday evening as the Boston Bruins gained their period-easiest 6th immediately video game with a 3-2 victory around the Carolina Hurricanes Link .With defenseman S
alexander123, 24.09.2015 11:01
NEWARK, N.J., Nov. 26 (UPI) -- Michael Grabner netted a shorter-passed purpose inside of the 3rd interval Saturday, handing the Refreshing York Islanders a 3-2 acquire higher than Fresh new Jersey Link .Contemporary Jersey's Ilya Kovalchuk ex
etscm01, 21.09.2015 09:12
New house purchase is really a complex and tense circumstance. It could cause you to stressful in addition to use up your current work-time. It might also crack your bank account. What i'm saying is it can be a high priced practical knowledge. However you
Katuch1125, 08.09.2015 22:56
Prawidłowa odp. B) podstawa prawna jak wyżej
Katuch1125, 08.09.2015 22:54
B) art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT
Egzaminy ustne się zakończyły.

5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

  Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

admin
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

Klauzula derogacyjna uchylają przepisy dotychczasowe. Mogą mieć one różną postać. Jedne z nich mogą wyraźnie i w sposób wyczerpujący wyliczać uchylone akty normatywne i przepisy prawne, które tracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nowego aktu normatywnego.
Inne klauzule derogacyjne tylko w sposób ogólny odnoszą się do utraty mocy obowiązującej określonych aktów, stwierdzając na przykład, że z dniem wejścia w życie nowego aktu normatywnego tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy dotychczasowe, dotyczące spraw unormowanych w akcie nowym.
Niektóre akty normatywne mogą mieć charakter aktów czasowych, a więc obowiązujących tylko w pewnym czasie. Może to być czas ściśle określony (np. ustawa budżetowa) lub określony nieprecyzyjnie (np. w czasie powodzi).

olga70
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

Klauzule derogacyjne (kolizyjne) są to reguły, za pomocą których podmiot stosujący prawo – w razie stwierdzenia sprzeczności norm prawnych – rozstrzyga wątpliwości co do tego, która z norm powinna mieć zastosowanie w danej sprawie. Reguły te nazywa się inaczej regułami porządku treściowego. Wyróżnia się trzy podstawowe typy reguł kolizyjnych, a mianowicie:
    regułę hierarchiczną (les superior derogat legi interiori), zgodnie z którą norma o wyższej mocy prawnej uchyla normę o niższej mocy bez względu na to, w jakim czasie obydwie normy weszły w życie i bez względu na to, która z nich jest bardziej ogólna (np.: norma ustawowa uchyla niezgodną z nią normę zawartą w rozporządzeniu);
    regułę chronologiczną (lex posterior derogat legi prori), zgodnie z którą akt normatywny później wydany uchyla akt wcześniejszy pod warunkiem, że akt późniejszy ma co najmniej taką samą moc prawną jak akt wcześniejszy (późniejsze rozporządzenie nie uchyla niezgodnej z nim ustawy);
    regułę merytoryczną (lex specialis derogat legi generali), zgodnie z którą norma bardziej szczegółowa wyłącza stosowanie normy bardziej ogólnej.  Lex specialis nie pozbawia zatem lex Generali mocy obowiązującej. Omawiana reguła wskazuje jak stosować normy ogólne oraz szczególne w przypadku ich zbiegu.

Zdarza się, że w praktyce dochodzi do zbiegu reguł kolizyjnych. Wówczas o wyborze reguł I stopnia decydują reguły II stopnia. Zgodnie z nimi w przypadku zbiegu reguły hierarchicznej z dwoma pozostałymi należy stosować regułę hierarchiczną, jej moc bowiem jest najwyższa.
Wówczas, gdy dochodzi do zbiegu reguły chronologicznej i merytorycznej o obowiązywaniu rozstrzyga reguła, zgodnie z którą norma późniejsza ogólna nie uchyla normy wcześniejszej specjalnej (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali).

Rozstrzygnięcia dotyczące obowiązywania norm, które są dokonywane przez organy prawo stosujące (np.: sądy) w oparciu o reguły kolizyjne, polegają na odmowie zastosowania jednej z niezgodnych z sobą norm. Nie są to więc decyzje uchylające obowiązywanie normy. Uprawnienie takie w polskim systemie prawnym posiada wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.

andrzej2223
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

Andrzej, reguły derogacyjne to nie tak do końca to samo, co kolizyjne smile

monika86
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

Właśnie przygotowuję się do egzaminu i wydaje mi się, że klauzula derogacyjna to np. Traci moc rozporządzenie z dn. tegi i tego

r.celi
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych

Re: 5. Klauzule derogacyjne w polskim systemie prawnym.

Klauzula derogacyjna to przepis uchylający przepisy dotychczas obowiązujące. Przykładowo, taką klauzulę można znaleźć w art. 225 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.)”.

Źródło: www.gazetaprawna.pl
(http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia … sla/335427,klauzula_derogacyjna.html)

Tomasz_Soroka
useravatar
Offline
Administrator wyłączył możliwość pisania dla niezarejestrowanych


Zbudowane dzięki Joomla!. Valid XHTML i CSS.